tavainimene

Juhtimine 101

Posted in * by tavainimene on 30/10/2019

Kui sulle tundub, et sul on kogu aeg palju tööd, siis lihtsalt tööta kiiremini. 

Usutaganeja

Posted in * by tavainimene on 13/10/2019

Häälikuanalüüs ei toeta ei kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ega (õige)kirjaoskuse kujunemist. Kõnelemisoskust toetab kõnelemine. Kuulamisoskust kuulamine. Ja nii edasi. 

Kuueaastane laps ei saa aru, mis on häälik, mis on pikk ja mis ülipikk häälik. Isegi foneetikud ei saa sellest lõpuni ühtmoodi aru. Seitsmeaastasel lapsel ei ole vajadust teada, missugused on sulghäälikud.

Lasteaed/kool ja kodu veavad eri suundades. Lasteaias õpetatakse, et sõnas “kass” on kolm häälikut, sõna “banaan” algab p-häälikuga ja sõna “jänes” algab i-häälikuga. Kodus õpetatakse, et sõnas “kass” on neli tähte, diivan algab deega ja jänes jotiga. Laps on plastiline materjal ja kannatab selle jama välja, aga kasu tal sellest ei ole.

Ükski inimene ei tugine kirjutades pähe õpitud häälikuühendite õigekirjareeglitele. Õigekiri kujuneb välja kirjasõnarikkas keskkonnas viibides ja piisavalt palju lugedes ja kirjutades.

Lõpetage see noopide ladumise jura ära. Selle asemel lihtsalt lugege lastele toredaid raamatuid ette või laske parematel lugejatel teistele ette lugeda või joonistage koos koomikseid või koostage piraatide salakirju või kujundage mängujuuksuri lehereklaami.