tavainimene

Puust ja punaseks

Posted in * by tavainimene on 12/03/2014

lastekas

Paragrahv 89

Posted in * by tavainimene on 04/03/2014

Vabariigi President määrab neljateistkümne päeva jooksul Vabariigi Valitsuse tagasiastumisest peaministrikandidaadi, kellele teeb ülesandeks uue valitsuse moodustamise.

Peaministrikandidaat esitab neljateistkümne päeva jooksul, arvates valitsuse moodustamise ülesande saamisest, Riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel Riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile, kes nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse.

Kui Vabariigi Presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa Riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on Vabariigi Presidendil õigus seitsme päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat.

Kui Vabariigi President ei esita seitsme päeva jooksul teist peaministrikandidaati või loobub selle esitamisest või kui teine kandidaat käesoleva paragrahvi lõigete kaks ja kolm tingimustel ja tähtaegadel ei saa Riigikogult volitusi või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle Riigikogule.

Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu Vabariigi Presidendile. Kui neljateistkümne päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust Riigikogule, on valitsuse koosseis Vabariigi Presidendile esitamata, kuulutab Vabariigi President välja Riigikogu erakorralised valimised.

Moekeisri uued rõivad

Posted in * by tavainimene on 04/03/2014

Miks Baltika idaturul põrus? Sest nende oodatav klient peab olema keskealine, kõhn ja rikas. Liiga vähesed ostjad vastasid kõigile kolmele tingimusele. Muide, koduturul on täpselt samuti.

Eesti laul

Posted in * by tavainimene on 02/03/2014

Rahvusringhäälingu igakevadine laulukonkurss on nagu õnnetu Ukraina — pooled tahaks justkui Euroopasse, aga pooled tont teab kuhu. Tunnistan, et mulle ei avaldanud finaalis muljet ei ühed ega teised. Eurokriteeriumi täitis ära (st hakkas kummitama) hoopis üks varem väljalangenu:

No täitsa piinlik. Ainus, mida ma oskan enda kaitseks öelda — see biit meenutab natuke Muse’i, mille järgi sai kunagi trennis jalga vibutatud. Ju nüüd mõni muskel annab sel viisil märku, et teda on hooletusse jäetud.