tavainimene

Kes aga luges, aru sai, sellele ta tegi pai

Posted in * by tavainimene on 30/04/2012

seniste instrumentaalsete oskuste asemel vajatakse kompleksse mõtlemise ja kujutlusvõimega innovatiivseid inimesi. /…/

Mitmed aegavõtvad ülesanded, nagu näiteks kontrolltööde parandamine, võiks viia digitaalsele kujule

(Lauristin: kool vajab uute majade kõrval uut moodi sisu)

Ma haistan siin vastuolu. Minu meelest saavad masinkontrollitavad olla  valikvastustega testid ja võib-olla mingid lünktekstid ja vaevalt küll need oleksid parimad abimehed teel kompleksse mõtlemise ja kujutlusvõimeni. Mismoodi teha digitaalselt parandatavaks arutlus, analüüs, oletused, järeldused, põhjendamine, tõestamine ja skeemide visandamine?

Ähh. Nagu tänases emakeele eksamis. Kästi tuua välja ühe teatava konflikti eeldused ja põhjused. No mis on konflikti eeldused? See, et asjas on rohkem kui üks osalist? Et nad on milleski eri meelt, see on ju juba põhjus, mitte eeldus?

Või üks varasem test: “Dingod elavad …” Õige vastus muidugi: Austraalias. Aga kui ma kirjutaksin “metsikult”, “karjana” või “tänapäevalgi”?

Kohvipausipärlid

Posted in * by tavainimene on 25/04/2012

Mis mõttes ma ei ole kvalifitseeritud lastekasvatusteemal sõna võtma? Mul on lapseks ja kasvatatavaks olemise kogemus olemas. Kaupade hinna ja kvaliteedi kohta võib küll igaüks targutada, kuigi enamusel on kogemus ainult tarbijana, mitte tootjana.

 

Mille Gutenberg alustas, selle Zuckerberg lõpetab.

Posted in * by tavainimene on 24/04/2012

Palju kära peaaegu ei millestki

Posted in * by tavainimene on 19/04/2012

Ma ei jõua ära imestada seda ažiotaaži ühe (1) sooneutraalse lasteaia ümber kuskil kauges Rootsis. Kui kogu see kommentaaridesse kätketud energia õnnestuks rakendada lasteaiajärjekordade lühendamisse Eestis …

Ju vist on õigus auväärt Hundiulul, kes tunnistab, et soorollide kriitika äratab üles kastratsioonihirmu uinuvad deemonid.

Kui lasteaiakohti oleks piisavalt, siis poleks minu meelest mingi probleem, kui mõni asutus oleks sooneutraalne, mõni marksistlik, mõni evangeelne, mõni budistlik ja mida iganes veel. Lapsevanematel olgu võimalus valida. (Koolidega peaks olema sama, seda ma olen varemgi kirjutanud. Las olla reformeeritud koolid, kus keskendutakse õpilase isiksuse, loovuse ja sotsiaalsete oskuste arendamisele, ning klassikalised, kus esikohal on teadmiste omandamine.) Miks mitte ka näiteks süvendatud sooõppega lasteaed, kus tüdrukud peavad kandma kleidikesi, mängima nukkudega ja lehitsema pildiraamatuid ning poisse õhutatakse turnima, loopima, maadlema ning mängima sõjamehi, politseinikke ja rallisõitjaid. Rüblikukalduvustega tüdruk saaks noomida, et “ega sa mingi poiss ole, et tõukerattaga kihutad” ja hellahingelisemat poissi häbistataks, et “mis kodumaa kaitsja sinust kasvab, kui vesistad nagu plika”.

***

http://www.naine24.ee/808142/rootsi-sugudeta-lasteaias-pole-poisse-ega-tudrukuid
http://arvamus.postimees.ee/808674/kasvatusteadlane-sooneutraalne-lasteaed-muudab-uhiskonna-vaesemaks
http://arvamus.postimees.ee/810924/kersti-nigesen-laps-taiskasvanu-mangukanniks
http://arvamus.postimees.ee/811050/inimoiguslased-sooneutraalne-lasteaed-on-vorreldav-kristlikuga
http://arvamus.postimees.ee/812558/raili-uibo-sooneutraalsus-voi-soopimedus

***

Posted in * by tavainimene on 17/04/2012

oled sa märganud noorukest ema
agulimaja avatud aknal
suitsu tegemas
esimesel soojal päeval
kui päike põletab koerasita
kergeks ja valgeks tuhaks
mille tuul kannab
jumal teab kuhu

Visioon 2020

Posted in * by tavainimene on 11/04/2012

Igas vallakeskuses on kuueklassiline algkool, kus kõiki aineid inglise keelest matemaatikani õpetavad klassiõpetajad. Kuus klassi on tavainimese tavaline haridustase ja igapäevaseks eluks sellest piisab. Et nii napi haridusega Soome tööle ei pääse, on Eesti ettevõtjad odava lihttööjõuga kindlustatud.

Igas maakonnakeskuses ja veel mõnes üksikus suuremas asulas on progümnaasium (põhikooli ülaaste). Kaugemate metsakülade lastel sinna asja pole, kui neil pole linnas suuremeelseid sugulasi, kes nad õpingute ajaks kostile võtaks. Meedias vilksatavad kurioosumid üürikorteritest, kus kahte tuppa on majutatud üle 20 koolilapse. Ka progümnaasiumis õpetavad universaalõpetajad (bioloogia+keemia, matemaatika+füüsika, ajalugu+geograafia). Kõrgharidust neilt ei nõuta, oma aineid tunnevad nad põhikooli programmi piires, keerukamatele küsimustele soovitatakse õpilastel otsida vastuseid internetist.

Suurem jagu põhikoolilõpetajaid peab jätkama õpinguid kutsekoolis, kus üldhariduse osa on kärbitud minimaalseks, kuna juuksuril, automaalril ja kokaabil pole Shakespeare’i ega integraale eluks vaja.

Gümnaasiumid, kust pääseb kõrgkooli, on Tallinnas ja Tartus. Sinna pääsevad väga motiveeritud vanemate hästitreenitud lapsed läbi karmi valikusõela. Kehtib ka varandustsensus, kuna õppur peab üürima eluaseme turuhinnaga.

“Hotell Amalfi”

Posted in * by tavainimene on 07/04/2012

Rein Raua “Hotell Amalfi” oli üpris üllatav lugemiselamus. Esimese hooga arvasin ma, et tegu on mingi moodsa satiiriga — rõhutatult sümboolsed tegelaste nimed (Magdaleena, Lilith) jms. Siis vaatasin korraks, et kisub maagiliseks realismiks kätte, lihtsameelse loomeettevõtja saatuslik kohtumine kahe võõraga tiikide ääres jne. Siis jälle mõtlesin, et ei, pole võimalik, autor punub hoopis nalja lihtsameelsesse äratundmisõhinasse läinud lugeja üle (Matteo tegeleb majanduspoolega, Marco teenuste disainiga, kõh-kõh-kõh). Järgmiseks viskas naistekat sisse — saatuslik armastuslugu, mis peab jääma vaid unenäomaailma. Korraks aimus nagu krimit, eemalt näidati mingeid vihjeid ja võtmeid. Noh, ja lõpuks siis see kaine puänt, mis asjad oma kohtadele asetas, kaasa arvatud minajutustaja kummalise lameduse.

Või tegelikult. Kas ikka asetas oma kohtadele? Ses mõttes, et kust maailmast see minevikuvormis jutustus siis õigupoolest meieni jõuab?

Aga ju ongi selline romaan-maja, kus võib vaheseinu ringi paigutada ja valgust suunata nii, et paistaks täpselt see, mida keegi näha tahab. Kasvõi seda, et maailm pole meile kodu, vaid kõigest võõrastemaja; ja seegi eksisteerib võib-olla ainult oma keskpärasuse vaevas hullunud arhitekt-demiurgi luuludes.

Kui juba lubada, siis suurelt

Posted in * by tavainimene on 04/04/2012

Ühed lubavad tasuta ühistransporti, teised lubavad lapsi valima lubada; ühed mustad mõlemad.

Mul palju parem ettepanek: kogu riigisisene ühistransport võiks olla kuni 19aastastele noortele tasuta. See üksi ei tagaks muidugi veel, et iga laps saaks oma eelistatud kooli, koori või trenni, aga väike samm sinnapoole oleks ikka. Teenuse ebasihipärase kasutamise oht oleks väga väike, kuna vaevalt ükski koolilaps nüüd niisama Avinurme ja Mustvee või Antsla ja Sänna vahet lusti sõidab. Ka rahaline kulu poleks ilmselt kosmiline, samas sotsiaalne kasu võiks olla märgatav.

Quod licet

Posted in * by tavainimene on 04/04/2012

Hmhh. Jeesus ise tegi ju ka templis märulit. On seda staarvangide bändi muidu keegi kuulanud ka?