tavainimene

Ignorantia juris non excusat

Posted in * by tavainimene on 26/09/2011

Tallinnas on keelatud lärmata, tülitada kaaskodanikke, viibida alasti avalikus kohas (v.a selleks ettenähtud kohtades ja eelkooliealised lapsed avalikes supelrandades) või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. Muuhulgas on keelatud kerjata teisi inimesi häirival moel ning telkida ja/või ööbida kalmistutel, haljasaladel ning parkides jm selleks mitte ettenähtud kohas

Pärnus on avaliku korra tagamiseks keelatud avalikus kohas lärmata, kerjata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. Keelatud on avalikus kohas lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada mis tahes vara (sh igasugune sodimine ning omavoliline graffiti), keelatud on võtta tähistatud supelranda kaasa loomi ning avalikus kohas istutada ilma loata puid ja põõsaid.

Viljandis on avalikus kohas keelatud lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskodanikke või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu ning solvata oma käitumisega inimväärikust. Keelatud on ilma omaniku või valdaja loata joonistada ja/või värvida hoonete ja rajatiste konstruktsioonidele, taradele ja pinkidele. Keelatud on kõrvalisel isikul viibida haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste piiratud territooriumidel. Keelatud on supelda joobeseisundis ning kasutada veekogudes pesemisvahendeid.

Kundas on avaliku korra tagamiseks keelatud teod, mis rikuvad kaasinimeste rahu ja kaitstust või alandavad inimväärikust. Keelatud on häirida üldkasutatavatesse hoonetesse või eluruumidesse sisenejaid ja väljujaid kauplemise, kaupade pakkumise, kerjamise ning aatelise ja usulise tegevusega. Keelatud on omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke.

Paides on keelatud kaaskodanikke pahatahtlik tülitamine, häiriva heliaparatuuri kasutamine elamus või selle lähedal ja teistes avalikes kohtades. Keelatud on ilmuda avalikku kohta joobeseisundis, millega kaasneb ühiskondliku moraalitunde ja inimväärikuse solvamine. Keelatud on müüa ja tarbida vabaõhuüritusel jooke klaastaaras, samuti ei tohi sõita jalgratastega kalmistutel ega pesta mootorsõidukeid veekogudes ja nende kaldaribadel.

Õru vallas on avaliku korra tagamiseks keelatud lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada tänava- ja pargiinventari, valgusteid, mälestusmärke, ehitiste fassaadielemente, aknaid, uksi, luuke ja piirdeaedu. Keelatud on kerjata, tülitada inimesi, samuti kasutada inimesi häirivat heliaparatuuri elamus või selle lähedal, ühissõidukis ning muus avalikus kohas. Ka on keelatud siseneda määrdunud või ebameeldivalt lõhnavate riietega ametiruumidesse, toitlustusasutustesse, kauplustesse ning muudesse üldkasutatavatesse ruumidesse.

Kaarma vallas on kõigis avalikes kohtades keelatud kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, lärmamine, sõimamine ja muud kodanike sündsustunnet riivavad ja ühiselu reegleid rikkuvad teod. Öörahu vallas kehtib 23.00-06.00 ja öörahu rikkumine igasugu häiriva lärmi ja müraga on keelatud (sh muusikaline müra, sõidukite kasutamisega seotud müra jms tegevus).

Kõlleste vallas on keelatud müüa ja tarbida supelrannas  jooke klaastaarast. Keelatud on mängida ehitusobjektidel, sõiduteel või mujal selleks sobimatus kohas. Avalikus kohas laagrisse jäämine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult vastavalt tähistatud piirkonnas.

Paistu vallas on avaliku korra tagamiseks keelatud inimeste tülitamine, lärmamine, kaklemine, ebasündsad või kaaskodanikke solvavad teod. Keelatud on kasutada kaaskodanikke häirival viisil heliaparatuuri elamus, ühissõidukis ning muus avalikus kohas. Keelatud on sõita veekogudel mootorsõidukitega ilma sellekohase loata ja korraldada ilutulestikku avalikes kohtades ilma sellekohase loata. Keelatud on keemiliste ainete, parfümeeriatoodete ja narkootilisi aineid sisaldavate medikamentide pruukimine joobeseisundi saavutamiseks ja nende müük sel eesmärgil.

*

Ülaltoodud keeldude loetelu pole kaugeltki ammendav.
Moraal: rändaja, ole ettevaatlik!

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: