tavainimene

I Want to Believe

Posted in * by tavainimene on 26/09/2011

Ma usun, ma tahan uskuda, et enamus põhikoolilõpetajaid on noored, kes

1) tunnevad üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgivad neid, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkuvad vajaduse korral oma võimaluste piires;
2) tunnevad ja austavad oma keelt ja kultuuri ning aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule. Omavad ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtuvad teistest rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt;
3) on teadmishimulised, oskavad õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse korral asjakohast nõu;
4) on ettevõtlikud, usuvad iseendasse, kujundavad oma ideaale, seavad endale eesmärke ja tegutsevad nende nimel, juhivad ja korrigeerivad oma käitumist ning võtavad endale vastutuse oma tegude eest;
5) suudavad end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunnevad ja järgivad õigekirjareegleid;
6) valdavad vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste;
7) suudavad lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist;
8) mõistavad inimese ja keskkonna seoseid, suhtuvad vastutustundlikult elukeskkonda ning elavad ja tegutsevad loodust ja keskkonda säästes;
9) oskavad esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;
10) suudavad tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada;
11) on aktiivsed ja vastutustundlikud kodanikud, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi demokraatlikust arengust;
12) suudavad väljendada ennast loominguliselt, peavad lugu kunstist ja kultuuripärandist;
13) väärtustavad ja järgivad tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivsed;
14) mõtlevad süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele.

(Põhikooli õppekava)

Kahjuks mingi rüve deemon pimedusevallast sokutab ühistranspordis minu kõrvale, ette ja taha istuma ainult selliseid põhikoolilõpetajaid, kes

1) väärtustavad kõrgelt joomist (“ma nagu mingi mälus”), kaklemist (“tampisime ära”) ja keppimist (“[…]”);
2) väljendavad häälekalt oma suhtumist mistahes elunähtustesse kolme fraasiga: “nagu missassja!” (rõõm, vaimustus, üllatus, hämming, arusaamatus, kimbatus, kahtlus, pilge), “nagu täiega haige!” (vaimustus, nördimus, viha) ning “nagu suht mase” (koomika, kurbus, iroonia, pahameel).

4 kommentaari

Subscribe to comments with RSS.

 1. notsu said, on 27/09/2011 at 03:46

  Suhtlemine omavahel kolme fraasiga kuulub ehk rubriiki “suudavad end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt väljendada” – olukord: karjakäitumine, asjakohane väljendumine: nii nagu teised, mis tähendab, et iga üksikliikme väljendusviis peab allapoole nivelleeruma, sest äkki teised ei saa muidu aru. Kuigi tegelikult igaüks üksikult võttes oleks suurema sõnavaraga.

  Mina oma põhikoolieas väljendusin olukorda ja suhtluspartnereid arvestades täiesti asjakohatult, kasutades tarbetult palju keerulisi sõnu, mis muidugi pälvis ümbritsevate teenitud hukkamõistu. Sest ma ei suutnud kuidagi adekvaatselt hinnata, mis sõnad on piisavalt lihtsad, et keegi ei solvuks. Ilmne suhtlemispuue.

  Joomine ja keppimine ehk tähendab, et “tunnevad üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid”? selles mõttes, et ma arvan, et need väärtused on üldtunnustatud ka Eesti täisealiste enamiku hulgas. Ärgem endi põhjal üldistusi tehkem, on ju.

 2. tavainimene said, on 27/09/2011 at 05:35

  Einoh, selge see, et meiesugused ei saa olla mingid kasvatuslikud eeskujud. Ja küllap nende 15aastaste puhul on juttu rohkem kui asja. Ja küllap neist kasvavad igati vahvad ja tublid kodanikud. Vanainimesel polegi muud teha, kui hinge kinni pidades vaadata, kuidas nad rukkipõllus kuristiku veerel ringi rühmeldavad.

 3. notsu said, on 27/09/2011 at 17:22

  Arvata on, et neist kasvavad umbes samasugused kodanikud nagu nende vanemad. Intelligendivõsudest tulevad intelligendid, kes saavad kooli ajal peksa (nagu meiegi ajal), aga kelle sõnavara on suurem (mille eest nad peksa saavadki). Neid sa teistega trollis suhtlemas ei näe, sest keegi ei taha nendega suhelda. need va nohikud suhtlevad parimal juhul omavahel, kuskil nurga taga.

 4. notsu said, on 27/09/2011 at 17:26

  tõsi, see on küll jama, et joovad praktiliselt kõik noored, olgu nende IQ ja sõnavara milline tahes. välja arvatud mõned, kes on teadlikud karsklased. ma olen aru saanud, et kui tänapäeva noor ei joo, siis ta ongi ekstra põhimõtteline karsklane. lihtsalt niisama mitte juua vist ei ole enam võimalik.

  seepärast ma pooldangi noorte alternatiivseid meelelahutusi, mis on avalikus kohas silma all, isegi kui nad rulaga astmeserva mõne täkke teevad. tavameelelahutus on ennast kellegi pool umbe tõmmata.


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: